Dindar Gençlik bugün 3 yaşına bastı!

Dindar Gençlik bugün 3 yaşına bastı!

4 Eylül 2014 ♥ 130 not    Reblog    
reblogged from tuba1071    source: budaboylebise
❝ Kullarım, Sana Ben’den sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) pek yakınım. Bana duâ eden, duâ ettiği vakit onun duâsına karşılık veririm. O halde onlar da Bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, Bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. ❞

(Bakara Suresi, 2/186.)

❝ İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşûdur. Büyük bir camiye girdiğinde huşû üzere olan bir tek kişiyi göremeyeceğin vakit yakındır! (Tirmizî, İlim 5) ❞
❝ Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ilmin nasıl ortadan kalkacağını şu hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuşlardır: “Allah ilmi insanların (kalbinden) zorla söküp almaz. İlmi, ulemayı kabzetmek suretiyle alır. Tek bir âlim kalmayıncaya kadar ulema kabzedilir. Halk da cahilleri kendilerine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur, onlar da ilme dayanmaksızın fetva verirler, böylece hem kendileri saparlar hem de başkalarını sapıtırlar.” (Buhârî, İlim 34) ❞

Görüldüğü gibi ilmin ortadan kalkması âlimlerin gittikçe azalmasıyla gerçekleşen bir hadisedir.

22 Ağustos 2014 ♥ 1.597 not    Reblog    High-Res
reblogged from lebbeykzen    source: ekmech

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:

1- Kibirli zenginler.
2- İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar.
3- Zalim idareciler.
4- Zina ve fuhuş yapanlar.
5- Bol bol yalan yere yemin edenler.
6- Kul hakkı yiyenler.
7- Yetim malı yiyenler.
8- İçki içip tövbe etmeyenler.
9- Cimri olanlar. Misafirden rahatsız olanlar.
10- İnsanları arkadan çekiştirenler. Koğuculuk yapanlar.
11- İnsanların iffet, ırz ve namuslarını kirleten ve bunları ortaya saçıp insanları rezil edenler.
12- Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.
13- Hanımının nikâhını sürekli ağzında gezdirip, en ufak bir tartışmada hanımını boşayanlar.
14- Eşine şiddet uygulayanlar.
15- Çocuklarının rızkını kumar ve başka yerde harcayanlar.
16- Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.
17- Namazı kılmayanlar. Kılsa da hakkını vermeyenler.
18- Çabuk öfkelenenler.
19- Cinayet işleyenler. İnsanlara zulmedenler.
20- Allah’ın haram kıldığı işleri yapanlar.
21- Allah’ın helal kıldığı işleri haram sayanlar.
22- Rüşvet alan, rüşvet veren ve aracı olanlar.
23- Allah’a, kitaba, peygambere ve kutsala hakaret edenler.
24- Karı- koca arasını bozanlar.
25- Yaşlı ve muhtaç kimselere zulmedenler.
26- İffetli bir kadın hakkında çirkince konuşanlar.
27- Allah’ın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar.
28- İnsanları aldatanlar.
29- Sözünden, vaadinden dönenler.
30- Kendini en iyi, en ihlaslı, en onurlu, en şerefli sayıp diğer insanları alçak, düşkün, rezil ve aşağılanmış görenler.
Böylece herkesi lekelemeye çalışanlar.
31- Yalan haberi veya dedikoduyu yayanlar. Onlar şeytanın habercisi sayılmışlardır.
32- Komşusuna eziyet eden, ortağını aldatan, yol arkadaşına zulmeden, borç alışverişini inkâr eden ve dinin ahlakını önemsemeyen.
33- Faiz ve her türlü haksız kazancı kendine helal gören.
34- İnsanları aşağılayan. Din konusunda büyüklenip, kendi dışındaki insanları cehennemlik sayan.
35- Kibir, riya, ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, takvalı görünmek, ihlas görüntüsü vermek, içi ve dışı farklı olmak gibi kalbi hastalıklara kapılmış olan.
36- Başkasına yapılan bir kötülük veya haksızlığa gülüp geçen, ama kendisine yapıldığında isyan eden, egoist, bencil, şımarık, azgın, şaşkın, benmerkezci, huysuz adam.

Selametle..

Nihat Hatipoğlu / Sabah

21 Ağustos 2014 ♥ 3.762 not    Reblog    
reblogged from gulumsekaderinee    source: onelifesalma
19 Ağustos 2014 ♥ 191 not    Reblog    High-Res
reblogged from gulumsekaderinee    source: islamiyet
mana-hayat:

“Allah’a ve Peygambere itaat edenler, Allah’dan korkup buyruklarını çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.”
— Nûr Sûresi 52. Âyet Meâli

mana-hayat:

Allah’a ve Peygambere itaat edenler, Allah’dan korkup buyruklarını çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
— Nûr Sûresi 52. Âyet Meâli
19 Ağustos 2014 ♥ 39 not    Reblog    High-Res
reblogged from gulumsekaderinee    source: mana-hayat
18 Ağustos 2014 ♥ 559 not    Reblog    
reblogged from zarif-ce

ASR Suresi Kısa Meal/Tefsir Engin Noyan

-->